“Czysta Wiosna” w Strzelcach Opolskich – 22.03.2022 r.

Uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. w Pierwszy Dzień Wiosny uczestniczyli w akcji sprzątania świata.   Młodzież z chęcią zaangażowała się w ten szlachetny cel.  Organizatorami tej akcji przy wsparciu UM w Strzelcach Op. był Rodzinny Ogród Działkowy  XXX-lecia w Strzelcach Opolskich. Zebraliśmy ok 20 worków śmieci.  Serdecznie dziękujemy uczniom, Wychowawczyniom klasy oraz dzielnemu Nikodemowi, za pożytecznie spędzony czas.  

Zarząd ROD XXX-lecia w Strzelcach Op.