Jubileuszowe XI Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu – 17.10.2017 r.

W ramach obchodów jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce w dniu 17 października 2017 roku w Hotelu Festiwal w Opolu odbyło się uroczyste posiedzenie OZ połączone z wręczeniem okolicznościowych medali, dyplomów i odznaczeń Związkowych.  Z zaproszonych gości posiedzenie uświetniła swą obecnością Honorowa Prezes PZD – Okręgu Opolskiego Pani Antonina Boroń, Przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pani Violetta Labut-Stępień oraz Burmistrz Krapkowic Pan Andrzej Kasiura. W posiedzeniu udział wzięło wielu zasłużonych działaczy Związkowych, których praca społeczna nie mogła zostać niezauważona, a sama okazja pozwoliła na ich uhonorowanie.
Posiedzenie otworzył i poprowadził Prezes OZ PZD w Opolu Bartłomiej Kozera, który wręczył najwyższe odznaczenie Związkowe Burmistrzowi Krapkowic – Andrzejowi Kasiurze „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”. Tematem wiodącym plenum była historia ogrodnictwa działkowego w Polsce i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych oraz założenia projektu nowego statutu PZD.

DSCN0526

Jako pierwsza głos zabrała przedstawiciel Krajowej Rady PZD – Violetta Labut-Stępień swoje wystąpienie skoncentrowała na rozwoju ogrodów i ogrodnictwa działkowego w Polsce. Podkreśliła potrzebę otwarcia ogrodów na lokalne społeczeństwo i współpracę z samorządami lokalnymi, jako drogę do sukcesów i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Zachęcała zebranych do korzystania z nowego programu komputerowego DGSC PZD System.

DSCN0536Następnie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu – Roman Żurkowski omówił przebieg prac nad nowelizacją Statutu PZD. Podał jakich przepisów będzie dotyczyła zmiana oraz wyjaśnił powody prowadzenia prac nowelizacyjnych. Prezes OZ PZD w Opolu – Bartłomiej Kozera wygłosił referat podsumowujący 120-lecie historii ruchu działkowego na ziemiach polskich oraz w odniesieniu do ogrodnictwa działkowego na świecie.  Referat w wersji pdf 

DSCN0563

Dzieje rozwoju ogrodów działkowych na terenie Okręgu Opolskiego PZD w Opolu przybliżyła zebranym Honorowa Prezes OZ PZD w Opolu – Antonina Boroń. Podkreślając, że ich siłą była ścisła współpraca z administracją lokalną i samorządami. Odniosła się także do roli kobiet w zarządach ROD i ich sukcesach.

DSCN0588

Posiedzenie było doskonałą okazją do wręczenia dyplomów z okazji 120- lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz medali dla najbardziej zasłużonych działaczy Związkowych.  Nie zabrakło także podziękowań dla Prezesa Krajowej Rady PZD, Honorowej Prezes OZ PZD w Opolu i Prezesa OZ PZD w Opolu i wielu zasłużonych działaczy za wkład, jaki wnoszą w ogrodnictwo działkowe. Kolejno podjęto uchwałę organizacyjna, w przedmiocie multimedialnych form promocji rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.

DSCN0606

OZ PZD w Opolu