Okręgowy Zarząd PZD w Opolu ogłosił konkurs na rok 2024 pn. “Hotel dla owadów zapylających”

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu na podstawie uchwały nr 42/2024 z dnia 8 marca 2024 roku ogłosił konkurs pn. “Hotel dla owadów zapylających“. Jest to konkurs techniczny dla młodzieży szkolnej klas IV-VIII i ich rodziców/dziadków posiadających działkę w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD na terenie województwa opolskiego. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie hotelu dla owadów z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych i zaprezentowanie go podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Działkowca 2024 roku.

Uczestnicy konkursu mają szansę na wygranie nagrody rzeczowej o wartości:

 1. Miejsce- Hotel ***** wygrywa nagrodę o wartości 300zł
 2. Miejsce- Hotel **** wygrywa nagrodę o wartości 250zł
 3. Miejsce- Hotel *** wygrywa nagrodę o wartości 200zł
 4. Miejsce- Hotel ** wygrywa nagrodę o wartości 150zł
 5. Miejsce- Hotel * wygrywa nagrodę o wartości 100zł

Pozostałe wyróżnione Hotele otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 50zł, a wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw roślin.

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:

 • Wypełnioną drukowanymi literami i podpisaną kartę zgłoszenia na konkurs.
 • Podpisane czytelnie „Oświadczenie uczestnika konkursu”.
 • Załącznik w postaci dokumentacji fotograficznej.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 10 lipca 2024 roku.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki tekstowe i zdjęcia na adres opole@pzd.pl lub przekazać dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
-Okręg Opolski w Opolu 
ul. Dolnośląska 31 
45-301 Opole.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Wszystkie dokumenty i informacje konkursowe niezbędne do zgłoszenia się załączono poniżej.

 1. Uchwała o ogłoszeniu konkursu
 2. Regulamin konkursu
 3. Karta zgłoszeniowa na konkurs
 4. Załącznik do zgłoszenia – oświadczenie
 5. Załącznik do zgłoszenia – zawiadomienie