Okręgowy Zarząd PZD w Opolu ogłosił konkurs pn. “Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2024”

Okręgowy Zarząd PZD w Opolu na podstawie uchwały nr 44/2024 z dnia 8 marca 2024 roku ogłosił konkurs pn. “Wzorowa Działka Okręgu Opolskiego Roku 2024“. Jest to konkurs przeznaczony dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD na terenie województwa opolskiego. Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i prac działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD wdrażają programy PZD.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną o wysokości 700zł.
Wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 300zł.
Pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają roczną prenumeratę miesięcznika “działkowiec”.

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:

  • Wypełniony drukowanymi literami i podpisany “Formularz zgłoszenia do konkurs”.
  • Podpisane czytelnie „Oświadczenie uczestnika konkursu”.
  • Załącznik w postaci dokumentacji fotograficznej.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 10 lipca 2024 roku.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki tekstowe i zdjęcia na adres opole@pzd.pl lub przekazać dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
-Okręg Opolski w Opolu 
ul. Dolnośląska 31 
45-301 Opole.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Wszystkie dokumenty i informacje konkursowe niezbędne do zgłoszenia się załączono poniżej.

  1. Uchwała o ogłoszeniu konkursu
  2. Regulamin konkursu
  3. Formularz zgłoszeniowy konkursu
  4. Załącznik do zgłoszenia – oświadczenie