Otwarcie siedziby Zarządu ROD Kościuszki w Prudniku

W czwartek 15 grudnia br. zarząd ogrodu zaprosił gości, by w ich obecności uroczyście zainaugurować prace w nowej siedzibie ROD im. T. Kościuszki. Przybył Prezes Okręgu Opolskiego PZD Bartłomiej Kozera wraz z pracownikami oraz Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Przybyli także prezesi prudnickich ogrodów, ROD Froteksu i Kolejarza. W komplecie był zarząd i komisja rewizyjna gospodarzy.

Prezes ROD Kościuszki Lidia Klarzyńska od kilku lat starała się o pozyskanie odpowiedniego lokalu na działalność statutową swojego ROD. Siedziba jaką zastała nie nadawała się do pracy, na 20 m2 pracowały 4 osoby. Na comiesięczne posiedzenia Zarządu i zebrania sektorowe wynajmowano pomieszczenia.  Rada Miasta w dniu 27.01.2022 r. , na wniosek Burmistrza, wyraziła zgodę na przyznanie ROD nieodpłatnie i na wieczyste użytkowanie lokalu, który ma 130 m2, składa się z 3 pomieszczeń, jednego dużego i dwóch mniejszych.

Po czterech miesiącach  prac  nastąpiło w świątecznej atmosferze jego otwarcie.

Prezes ROD Lidia Klarzyńska w swoim wystąpieniu mówiła o tym ile, wraz z aktywem włożyli wysiłku, abyśmy mogli oglądać bardzo piękną  i funkcjonalną siedzibę.  Jest to siedziba niezmiernie reprezentatywna, gdy ogląda się ją z zewnątrz, znajduje się bowiem przy głównej ulicy miasta i stanowi dla oczu magnes.

Po wystąpieniu Lidii Klarzyńskiej głos zabrali Prezes Okręgu i Burmistrz, a także przedstawiciele ROD z Prudnika, którzy w swoich wystąpieniach wyrazili uznanie dla pracy zarządu i wystroju siedziby, a zarząd ROD Kościuszki nie krył satysfakcji z efektów. Zebranych działaczy poinformowano o przedłużeniu obecnej kadencji o jeden rok. Przyjął to z aplauzem.

Zdjęcia i tekst Ewa Majewska

St. Instruktor ds. ogrodniczych PZD Okręgu Opolskiego