Działkowcy z Prudnika – łączmy się, pozostało niewiele czasu!!!

Burmistrz Prudnika Pan Grzegorz Zawiślak ogłosił, iż gmina Prudnik przystępuje do sporządzenia planu ogólnego gminy Prudnik oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Okręgowy Zarząd Polskiego Zwiazu Dzialkowćów w Opolu zrwaca sie do działkowćów z rejony prudnickiego, ich rodzin oraz sympatyków ogrodnictwa działkowego do składania wniosków o ujecie w planie ogólnym gminy terenów rodzinnych ogrodów działkowych jako teren zieleni i rekreacji . Wnioski nalezy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024r. w siedzibie Urzędu Miasta Prudika przy ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub w formie dokumentu elektronicznego na adres e-mail : um@prudnik.pl lub za pomocą platformy ePUAP:/UMPRUDNIK/SkrytkaESP.

Poniżej znajduje się druk wniosku, w którym należy wypełnić jedynie dane dot. pkt.4 – dane wnioskodawcy.

Sprawa jest niezwykle istotna dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych na terenie gminy, dlatego pokażmy swoją siłę i ślijmy jak najwięcej wniosków do Urzędu Miasta.

OZ PZD w Opolu

Wniosek do planu ogólnego gminy Prudnik