Piknik w ROD “Aster” w Opolu

Z uwagi na sprzyjającą aurę oraz niski stopień zakażeń Covidem Zarząd ROD Aster w Opolu zorganizował dla działkowców w dniu 25.09.2021 r. spotkanie integracyjne „Pieczony ziemniak”. Wszyscy korzystając ze sprzyjającej pogody spotkaliśmy się przy ognisku na Placu Działkowca. Tym razem ustawiono stoły wokół paleniska co nadało niespotykaną atmosferę. Wijące się do góry języki ognia oświetlały nasz plac do późnych godzin wieczornych.

W trakcie ogniska zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci  „Ogrodowy zielnik-poznaje warzywa na mojej działce”.Wyróżnienie i nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy dyplom otrzymali:

  1. Zuzanna Mazur – lat 5 działka nr 33
  2. Anita Rola – lat 5 działka nr 38
  3. Kalina Świtlik – lat 7 działka nr 40
  4. Fabian Rola – lat 7 działka nr 38

Zarząd ROD Aster złożył działkowcom podziękowania za rozbudzanie aktywności ekologicznej, kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i ich udział w konkursie. Nasze obawy, że pandemia zniszczy dotychczasowe starania Zarządu o integrację środowiska działkowców okazały się płonne. Frekwencja dopisała, wszyscy do syta się najedli, przy dobrej muzyce pośpiewali i tańczyli. Wieczór był bardzo udany.

Ewa Rola
Prezes ROD “Aster” w Opolu