Już wkrótce bezpłatne szkolenie: WŁASNE warzywa i owoce ZAMIAST SUPLEMENTÓW -styl życia i korzyści

LEON KUKIELKA | RAJMUND GRAJCAR instruktorzy okręgowi SSI PZD
oraz
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „ODRA” W OPOLU

zapraszają na bezpłatne spotkanie: WŁASNE warzywa i owoce ZAMIAST SUPLEMENTÓW – styl życia i korzyści

OPOLE:   4.07.2019   |   godzina:   17.00
DOM DZIAŁKOWCA Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODRA”,
Pl. Różyckiego (Zaodrze)

Z A P R A S Z A M Y !