Zasady wycinki drzew w ROD

        W związku z licznymi zapytaniami wpływającym do Okręgowego Zarządu PZD w Opolu przypominamy, że w obecnym stanie prawnym na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed planowaną wycinką drzew wpierw należy uzyskać zgodę właściwego prezydenta, burmistrza lub wójta. Uzyskanie stosownej zgody jest wymagane w przypadku okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż:

–  80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

–  65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

–  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

– oraz krzewów, których skupiska zajmują ponad 25 mkw. powierzchni.

           Zgoda na wycinkę nie jest wymagana w przypadku drzew owocowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40 z późn. zm.) o pozwolenie na wycinkę w przypadku drzew znajdujących się na terenie działki rodzinnej występuje jej użytkownik, natomiast w przypadku drzew znajdujących się na terenie ogólnym ROD – zarząd ogrodu.

   Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD