XVI posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu

W ostatnim dniu lutego, w piątek 28 lutego br. obradowała Okręgowa Rada PZD W Opolu. XVI posiedzenie poświęcone było podsumowaniu minionego roku. Przyjęto merytoryczne  sprawozdanie Okręgowego Zarządu i Rady za 2018 rok, sprawozdanie finansowe. Rada pochyliła się także nad planami pracy OZ i OR na bieżący rok i preliminarzem finansowym. Okręgowa Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Okręgu w 2018 roku, doceniono zwłaszcza wysiłki na rzecz współpracy z samorządem oraz troskę o bezpieczeństwo na działkach.

Przyjęto wszystkie dokumenty dotyczące organizacji zebrań sprawozdawczo –wyborczych w tym roku. Postanowiono, że Okręgowy zjazd odbędzie się 15 czerwca 2019 r.

W drugiej części odbyło się szkolenie działaczy PZD, który mają w tym roku reprezentować władze Okręgu na zebraniach sprawozdawczo –wyborczych. Szkolenie poprowadzili Roman Żurkowski i Antoni Falkowski.

Tomasz Ośródka

Inspektor ds.organizacyjnych

PZD-Okręgu Opolskiego