Badania naukowe w ROD “Omex” w Głuchołazach

W dniu 16 maja 2022 r. do ROD „Omex” w Głuchołazach przyjechała Pani Agata Plesnar-Bielak pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani Agata prowadzi badania naukowe nad rozkruszkiem hiacyntowym tj. gatunkiem roztocza bytującym na roślinach cebulowych.

I etap współpracy polegał na dostarczeniu końcem marca br. próbek cebul. W nich Pani Agata znalazła populację rozkruszka, w której występuje polimorfizm interesującego ją genu. Ten II etap na pobraniu próbek gleby i kolejnych cebul do badań naukowych, a także założenie data loggera w celu monitorowania stanu środowiska w tych populacjach (temperatura gruntu, wilgotność itp.). III i IV etap obejmie okres końca wakacji i jesieni, a polegać będzie na ponownym pobraniu cebul do badań. Chodzi o pozyskanie osobników do genotypowania o różnych porach roku.

Na pierwszym etapie badań dostarczono próbki również z innych miejscowości województwa opolskiego jak Brzeg (pojedyncze osobniki), Opole i Kędzierzyn-Koźle (brak rozkruszka). Cieszymy się, że możemy uczestniczyć a także przyczynić się do rozwoju badań naukowych.

Marian Ptak Prezes ROD “Omex” w Głuchołazach