Czy działkowiec potrzebuje pozwolenie na wyburzenie starej altany ? – 27.04.2021 r.


Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają, aby działkowiec planujący wyburzyć starą altanę musiał uzyskać zgodę lub chociażby zgłosić ten fakt do zarządu ROD, czy tez instytucji państwowych takich jak np. nadzór budowlany. Pamiętajmy jednak, że gdy wyburzymy stratą altanę, a następnie planujemy wybudowanie nowej, wtedy zgodnie z § 45 Regulaminu ROD musimy poinformować na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię zabudowy i wysokość altany oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44. Rysunek ten nie musi być sporządzony przez architekta. Wystarczy odręczny rysunek sporządzony przez działkowca o ile jest on wyraźny i spełnia normy zawarte w § 45 ust. 1 Regulaminu ROD. Pamiętajmy również o tym, że gruz oraz inne elementy rozbieranej altany musimy zutylizować na własny koszt, gdyż wrzucanie tego typu odpadów do pojemników ogrodowych jest surowo zabronione.

Tomasz Ośródka

Inspektor ds. organizacyjno-prawnych

PZD OZ