Kolegium Prezesów ROD Kędzierzyna-Koźla – 21.06.2021 r.

W dniu 21 czerwca br. zebrali się prezesi rodzinnych ogrodów działkowych z miasta Kędzierzyna-Koźla, aby omówić zasady powstania zamiejscowego ośrodka finansowo-księgowego zlokalizowanego w tym mieście. Udział w posiedzeniu wziął także Prezes Okręgu Opolskiego PZD Bartłomiej Kozera oraz Główna Księgowa Okręgu Opolskiego PZD Anna Wiśniowska. Postanowiono, że od 1 stycznia przyszłego roku rozpocznie pracę nowy ośrodek, a jego powstanie poprzedzone będzie szkoleniami zarządów.  Zamiejscowy ośrodek zrzeszać będzie 20 ogrodów, a  niektóre z nich należą już do Ośrodka w Opolu.  

Wybrano nową przewodniczącą kolegium prezesów ROD rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego, na miejsce Teresy Strzelec, która zmuszona była przez zdrowie do rezygnacji z tej funkcji. Obowiązki powierzono Jadwidze Miller, która jest prezesem ROD „Kolejarz” w Kędzierzynie – Koźlu. Kolegium omówiło też wiele aktualnych, a dokuczliwych kwestii, m. in sprawę śmieci.

Postanowiono odbywać spotkania regularnie, gdyż pojawili się nowi, młodzi prezesi, którzy oczekują pomocy od bardziej doświadczonych.

Bartłomiej Kozera

Prezes PZD-Okręgu Opolskiego

w Opolu