Komunikat ws. zmiany wysokości opłaty rocznej na pokrycie kosztów związanych z obsługą finansowo – księgową rod przez Ośrodek F-K działający przy Okręgu.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 19/2024 Okręgowego Zarządu PZD w Opolu z dnia 25.01.2024 r. w sprawie ustanowienia wysokości opłaty rocznej na pokrycie kosztów związanych z obsługa finansowo – księgową rodzinnych ogrodów działkowych przez Ośrodek Finansowo -Księgowy w PZD – Okręgu Opolskim, wysokość opłaty rocznej na powyższy cel począwszy od dnia 1 styczna 2024 r. ustala się na kwotę 15 zł od jednej użytkowanej działki w rod. Opłatę roczną za obsługę finansowo – księgową zarządy ROD zobowiązane są przekazać do Okręgu w terminie do 31 maja danego roku.