Zakończenie cyklu szkoleń w Okręgu Opolskim PZD.

W okresie od 10 października 2023 r. do 9 lutego 2024 r. w Okręgu Opolskim PZD przeprowadzono cykl narad szkoleniowych dla prezesów, skarbników i księgowych ROD.  W ramach cyklu w poszczególnych rejonach Opolszczyzny odbyło się łącznie 10 szkoleń. Szkolenia podzielone były na dwa bloki tematyczne. Pierwszy przygotowany dla prezesów, natomiast drugi dla pionu finansowego w ogrodach. W ramach szkoleń przeszkolono łącznie 104 osoby z 73 rodzinnych ogrodów działkowych.

Główne tematy omawiane w ramach szkoleń dotyczył zagadnień związanych z organizacją i przeprowadzeniem tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD zarówno od strony merytorycznej jak i finansowej, a także zmian w prowadzeniu inwestycji w ROD oraz usuwaniu awarii w świetle nowych przepisów prawa Związkowego regulującego powyższe zagadnienia. W trakcie szkoleń omawiano także wpływ rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, na sytuację działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.