Zmiana logowania do poczty PZD

Informacja dotycząca logowania do poczty PZD

Po zmianie serwera, aby zalogować się do skrzynki pocztowej należy:

  • w dowolnej przeglądarce wpisać: webmail.pzd.pl
  • powinna pojawić się zakładka z możliwością logowania,
  • po uzupełnieniu Nazwy użytkownika (adres email) oraz Hasła nastąpi zalogowanie do poczty.