PRAWO W PZD

WSZYSTKIE UCHWAŁY KRAJOWEJ RADY PZD:

Członkostwo w PZD i składka

Sprawy gospodarki gruntami

Finanse

Fundusze PZD

Pozyskiwanie środków z UE i WFOŚIGW

Różne (m.in. sprawy organizacyjne, prawo w PZD)

Funkcjonowanie ROD

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD