PRAWO W PZD

Okręg Opolski PZD informuje, że członkowie Związku mają możliwość skorzystania z telefonicznej porady radcy prawnego, w sprawach dotyczących „prawa działkowego”. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, w każdy piątek od godz. 13.00 do godz. 15.00  pod nr. tel. 77/454 66 71  – porad udziela mec. Tadeusz Mojsiejew – Kancelaria Prawnicza „Waga” ul. 1. Maja 9, 45 -068 Opole.

  • Wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych rodzinnych ogrodów działkowych PZD na 2018 r.
  • Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2017 r.
  • Wytyczne w sprawie walnych zebrań i konferencji sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

WSZYSTKIE UCHWAŁY KRAJOWEJ RADY PZD:

Członkostwo w PZD i składka

Sprawy gospodarki gruntami

Finanse

Fundusze PZD

Pozyskiwanie środków z UE i WFOŚIGW

Różne (m.in. sprawy organizacyjne, prawo w PZD)

Funkcjonowanie ROD

XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD