Nowy regulamin ROD – 02.11.2015 r.

regulamin-icon

W dniu 1 października br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. To kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z ustawą, zawarte w nim zasady mają obowiązywać nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą w ogrodzie.

W ramach prac nad nowym regulaminem, powołana przez PZD komisja, złożona z praktyków działających w ogrodach i prawników, rozpatrzyła kilkaset propozycji zgłoszonych przez działkowców i zarządy ROD. Dzięki temu dokument przyjęty przez KR PZD nie tylko odpowiada wymogom prawa i jest zgodny z przeszło 100-letnią tradycją ogrodów działkowych w Polsce, ale również wychodzi na przeciw oczekiwaniom działkowców.

Dobre prawo sąsiedzkie Regulamin odnosi się do najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ROD oraz zagospodarowywaniem i  korzystaniem z działki. O znaczeniu jego zapisów wie każdy, kto miał styczność z ogrodami. Dotyczy to zwłaszcza reguł określających relacje z najbliższymi sąsiadami. W ogrodach, w których nierzadko jest po kilkaset działek, precyzyjne określenie zasad ich zagospodarowania i użytkowania to konieczność. Doświadczenia wypracowane przez kilka pokoleń dowodzą, że aby móc korzystać ze swej działki, każdy z działkowców musi się też poddać pewnym ograniczeniom. Temu właśnie służą zapisy dotyczące sposobu prowadzenia nasadzeń, lokalizowania altan i ich rozmiarów, czy też zasad wjazdu samochodów. Godząc się na pewne ograniczenia, zyskujemy pewność, że postępowanie innych nie będzie zakłócało naszego czasu na działce.

Warto pamiętać, że przestrzeganie regulaminu można egzekwować na drodze sądowej. Wprawdzie większość sporów sąsiedzkich jest rozwiązywana w ogrodach na drodze polubownych postępowaniach, ale zdarza się, że strony konfliktu idą do sądu. Wówczas podstawą wyroku są właśnie postanowienia regulaminu. Ponadto – choć oczywiście nie zdarza się to zbyt często – uporczywe łamanie regulaminu może stanowić przesłankę wypowiedzenia prawa do działki (art. 36 ustawy o ROD).

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące prawa, które wkrótce zacznie obowiązywać w ROD prowadzonych przez PZD.

  • CO MOŻE BYĆ NA DZIAŁCE?
  • ALTANA – BUDOWA I MODERNIZACJA
  • NASADZENIA
  • HODOWLA ZWIERZĄT
  • ZASADY USUWANIA DRZEW
  • INFRASTRUKTURA OGRODOWA
  • ZAKAZ SPALANIA
  • WJAZD DO ROD
  • CZEGO JESZCZE ZABRANIA SIĘ W ROD?
  • CO JEST JESZCZE WAŻNEGO?

CZYTAJ WIĘCEJ NA: Polski Związek Działkowców – Hot topic

 

KLIKNIJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NOWEGO REGULAMINU ROD, KTÓRY BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

Krajowa Rada PZD wydała broszury z treścią nowego regulaminu ROD w 1 milionie egzemplarzy. Pełne koszty wydania poniosła KR PZD i OZ. Zarządy ROD i wszyscy działkowcy, których ogrody prowadzi PZD, otrzymają książeczki z nowym regulaminem ROD bezpłatnie.