XI plenarne posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu – 21.10.2022 r.

              

W dniu 21 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowej Rady PZD W Opolu. Miało ono niemal monotematyczny charakter, poświęcone było bowiem omówieniu realizacji programów ekologicznych przyjętych w ostatnich latach przez Krajową Radę PZD. Obok tego omówiono również realizację programu oświatowego w Okręgu Opolskim.

Podstawą referatu opracowanego przez Ewę Majewską Starszego instruktora ds. ogrodowniczych Okręgu PZD była ankieta skierowana do wszystkich ROD w Okręgu, w której pytano o kwestie dotyczące trzech programów, mianowicie Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działki, Otwarty program klimatyczny oraz Program bioróżnorodność na działkach i w ROD. Wyniki badań nie są zachwycające. Nikt nie ma wątpliwości, że dokonują się istotne zmiany klimatyczne, tak jak i tego, że działkowcy stanowią istotną siłę społeczną, a mimo to ich udział w procesie przeciwstawiania się zmianom jest znikomy.

Rada postanowiła zapoznać z wynikami badań wszystkie zarządy ROD Okręgu oraz ponawiać badania, kontrolując w ten sposób pracę zarządów ROD.

W trakcie plenarnego posiedzenia ROD Metalowiec z Nysy otrzymał puchar z okazji 75-lecia istnienia, a prezesi ROD, którzy przestali pełnić swoje funkcje w ostatnim czasie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania. Byli to Zygmunt Popielarczyk, Jan Gręda, Halina Kopij, Marian Reszka, Henryk Rosa, Henryk Pikulski i Marek Nogieć.  

Rada oprócz uchwał dotyczących powyższych kwestii przyjęła również Stanowisko w sprawie projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Tomasz Ośródka

Inspektor ds. organizacyjno-prawnych PZD