Posiedzenie kolegium prezesów ROD z miasta Opola – 20.10.2022 r.

W czwartek, 20 października w siedzibie Okręgu Opolskiego PZD spotkali się prezesi opolskich ogrodów działkowcy. Debatowali nad zagadnieniem odpadów komunalnych, z którymi borykają się ogrody. Udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele Miasta odpowiedzialni za tę dziedzinę pracy urzędu na czele z Iwoną Kowalczuk – naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola oraz Leszkiem Gawrońskim – przedstawicielem Straży Miejskiej w Opolu. Rozmowy były niezmiernie konkretne i pouczające dla obu stron. Wyjaśniono wysokość opłat za śmieci w Opolu i sposoby minimalizacji tych opłat.

Kolegium dokonało zmian w swoim kierownictwie. Ze względów zdrowotnych z funkcji przewodniczącego zrezygnował Zygmunt Popielarczyk, a stanowisko to powierzono Ryszardowi Bodnarczukowi, prezesowi ROD Oaza. Postanowiono, że członkowie Kolegium spotykać się będą raz na kwartał, by podejmować wołowe problemy swoich ogrodów.