Podwójna uroczystość w ROD Dzierżonia w Krapkowicach

W piątek, 24 września 2021 roku w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Krapkowicach odprawiona została msza w intencji działkowców tego miasta, w trakcie której poświęcony został sztandar ROD im. Jana Dzierżonia. Jest to trzeci ogród na Opolszczyźnie mogący się poszczycić sztandarem.

Po mszy odbyła się świecka część uroczystości, jako że ten ogród obchodzi także 75 – lecie istnienia, Prezes ROD im. Dzierżonia Leszek Kasprzyk dziękował sponsorom za pomoc finansową w  ufundowaniu sztandaru, przede wszystkim burmistrzowi Krapkowic  Andrzejowi Kasiurze, władzom okręgowym PZD w Opolu, a także osobom prywatnym. Po czym głos zabrali uczestnicy uroczystości. Jako pierwszy Bartłomiej Kozera, prezes Okręgu. Który powiedział, że sztandar to zaszczyt i wyzwanie a jubileusz to uznanie i szacunek. Pogratulował sztandaru, ale przede wszystkim jubileuszu i wręczył zarządowi ROD okazały  puchar ufundowany przez prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Burmistrz miasta Andrzej Kasiura, nota bene odznaczony podczas uroczystości medalem Za zasługi dla ROD, pogratulował jubileuszu ogrodowi i życzył świetlanej przyszłości.

Na uroczystość przybyli wszyscy prezesi ogrodów krapkowickich, w  imieniu których głos zabrał przewodniczący kolegium prezesów, wiceprezes Okręgu Władysław Maj. Odczytał  on list gratulacyjny skierowany do działkowców i zarządu ROD Dzierżonia, ciesząc się z jubileuszu i życząc działkowcom i zarządowi Ogrodu powodzenia, tak w pracy społecznej, jak i prywatnym życiu.

Wszystkim zebranym w ciepłych słowach za przybycie podziękował prezes ROD Dzierżonia Leszek Kasprzyk.

Ewa Majewska
Instruktor ds. ogrodnictwa
OZ PZD w Opolu