VII Plenum Okręgowej Rady PZD w Opolu

W piątek, 2 lipca br. miało miejsce uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Opolu poświęcone jubileuszowi 40-lecia PZD.


Referat wprowadzający (czytaj tutaj) wygłosił prezes Okręgu Bartłomiej Kozera. Najstarszym działaczom, uczestnikom tamtych zdarzeń, wręczono dyplomy i upominki. Otrzymali je Antonina Boroń, Czesław Mikrut, Jan Gręda, Antoni Falkowski, Józef Jaszewski, Władysław Maj, Stefan Chochołowicz, Manfred Wojtala, Stanisław Dróżdż i Włodzimierz Budzynowski.  Zebrani na stojąco oklaskami podziękowali wyróżnionym za ich aktywność. Po czym głos zabrali Stefan Chochołowicz i Władysław Maj. Ten ostatni brał udział w czerwcu 1981 roku w tamtym historycznym zdarzeniu, więc wspominał I  Krajowy Zjazd naszego Związku

Do zdjęcia poproszono osoby wyróżnione o zdjęcie maseczek

Plenum podziękowało również za wieloletnią pracę w szeregach Polskiego Związku działkowców Teresie Strzelec, byłej wiceprezes Okręgu, członkini władz krajowych. Ze względu na stan zdrowia musiała ona zrezygnować z członkostwa PZD, a tym samym ze wszystkich pełnionych funkcji.

Do zdjęcia poproszono osoby o zdjęcie maseczek

W części roboczej posiedzenia poinformowano zebranych o  sytuacji Związku i przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD, oraz przyjęto zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD Okręgu Opolskiego. Na zakończenie uroczystości zebrani jednogłośnie przyjęli Stanowisko (czytaj tutaj), w którym podziękowali prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu za wkład w dzieło jego życia, jakim jest nasz Polski Związek Działkowców.Posiedzenie zakończyła piękna prezentacja, opracowana przez instruktora do spraw. ogrodnictwa Ewę Majewską, na temat „Bioróżnorodność na działkach w ROD”, która za pomocą slajdów z ogrodów naszego Okręgu pokazała sens i wartość ogólnopolskiego programu dotyczącego bioróżnorodności. Była to swoista pochwała dokonań Związku w naszym Okręgu.

Tomasz Ośródka
Inspektor ds organizacyjno-prawnych
OZ PZD w Opolu