VIII Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu i szkolenie zespołu ds. obsługi kampanii sprawozdawczej ROD.

         W dniu 3 marca 2017 r. w świetlicy biura Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu odbyło się VIII poszerzone posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Opolu, poświęcone przyjęciu dokumentów podsumowujących rok 2016.

        Zebrani przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe OZ PZD w Opolu za 2016 r., a także wysłuchali oceny obu dokumentów dokonanej przez Okręgową Komisje Rewizyjną PZD. Przyjęto także plan pracy Okręgowego Zarządu PZD w Opolu oraz preliminarz wydatków na obecny rok, do czego w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu również odniósł się jej przewodniczący – Roman Żurkowski.

p9

         Przyjęty plan pracy zakłada, że w bieżącym roku Okręgowy Zarząd PZD w Opolu odbędzie 4 posiedzenia i skupi się przede wszystkim na takich zagadnieniach jak: zamieszkiwanie oraz bezpieczeństwo na terenach ogrodów, współpraca z samorządem lokalnym oraz zagospodarowanie wolnych działek i terenów ogólnych w ROD. Do udziału w obradach Okręgowego Zarząd PZD w Opolu zaproszeni zostaną przedstawiciele policji oraz samorządowcy, na których pomoc w rozwiązywaniu problemów ROD liczą działkowcy.

      Mariola Kobylińska – przedstawiciel KR PZD zapoznała uczestników posiedzenia z aktualną sytuacją w Związku, zwłaszcza w kontekście ostatnich ataków medialnych na Polski Związek Działkowców. Prezes Okręgu Opolskiego PZD – Bartłomiej Kozera zaapelował do członków OZ PZD w Opolu o aktywne włącznie się opolskich działkowców w akcję obrony dobrego imienia Związku poprzez wysyłanie listów i stanowisk w sprawie pomówień pojawiających się co jakiś czas w mediach ogólnopolskich. Posiedzenie zakończono przyjęciem stanowiska OZ PZD w Opolu w sprawie audycji wyemitowanej na antenie TVP 2 w dniu 14.02.2017 r. w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów”, w trakcie której podważano konstytucyjność zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

p11

       Po zakończeniu posiedzenie plenarnego odbyło się szkolenie 31 osobowego zespołu ds. obsługi tegorocznej kampanii zebrań sprawozdawczych na terenie działania Okręgu Opolskiego PZD. W skład zespołu wchodzą członkowie OZ PZD w Opolu, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Opolu, Krajowy Instruktor SSI, pracownicy biura Okręgu oraz aktyw skupiony wokół Okręgu Opolskiego PZD.

p2

     Zebrani wysłuchali głosu prezesa Bartłomieja Kozery, który przedstawił merytoryczną cześć wystąpienia obsługujących oraz porad prawnych udzielonych przez Antoniego Falkowskiego i Romana Żurkowskiego. Wystąpienia te wywołały żywą dyskusję, która jest najlepszym dowodem na potrzebę organizowania tego typu szkoleń. Obsługujący zebrania otrzymali pakiet materiałów pomocniczych związanych z obsługą zebrań tak w kwestiach merytorycznych jak i prawnych ora wykaz numerów telefonów do wykorzystania w wypadek pojawienia się nadzwyczajnych trudności w trakcie obsługi zebrania.

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.