Zasady hodowania pszczół na terenach ROD.

W związku z licznie rozwijającym się trendami dotyczącym ochrony środowiska i przyrody oraz powrotu do natury coraz częściej pojawiają się pytania o możliwość hodowania pszczół na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Regulaminu ROD dopuszcza taka możliwość  pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z § 37 Regulaminu ROD walne zebranie członków PZD w danym ROD może wyrazić w formie uchwały zgodę na hodowlę pszczół na trenie ROD. Hodowla ta nie może jednak odbywać się na działce, ale w zbiorowej pasiece, która musi być zorganizowana tak, aby pszczoły nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi znajdujących się na terenie ogrodu. Ogrodowa pasieka musi być oddzielona od reszty ogrodu ekranem lub żywopłotem o wysokości 3 metrów. Nad prawidłowym korzystaniem z pasieki piecze sprawują działkowcy zorganizowani w ogrodowym kole pszczelarzy pod nadzorem zarządu ROD.  

Tomasz Ośródka – Okręg Opolski PZD.